Saker til generalforsamling

Disse dokumentene er aktuelle for ekstraordinær generalforsamling: Innkalling generalforsamling 2016 Årsmelding for Marienlyst Vel 2015 Strategi 2016-2019 Kontingent 2016 Marienlyst Vel Forslag til navneendring 2016 Marienlyst Vel Resultatregnskap 2015 og budsjett 2016 Marienlyst Vel Kommentarer budsjett 2016 Kommentarer regnskap 2015 Forslag til endring vedtekter Marienlyst Vel

Continue reading


Gatematfest fredag 3. juni

Mer fest og morro for alle beboere på Marienlyst og Fagerborg i forbindelse med folkehelsedagene! Sjekk programmet her, og pass på at alle får det med seg, fra barnsben til seniorer!! Bydel St. Hanshaugen har regien! 🙂 Vel møtt!     Hilsen Catharina Vogt, styreleder i Marienlyst Vel   Folkehelsedagene 2016 Gatematfest

Continue reading


Nye trær

I anledning 100 års jubileum for Oslo Parkvesen har det vært en kampanje hvor Oslos innbyggere har kunnet ønske seg trær, totalt 100 stykker. Trærne er nå fordelt jevnt utover etter ønsker som har kommet inn til Bymiljøetatens (BYM) meldingssystem. BYM planter og følger opp med vanning i to år, noen steder tre år. Plantingene […]

Continue reading


Del veien!

OBS!! Nye typer nestenulykker i Kirkeveien! Fotgjengere og bilister trenger en påminner om hvordan trafikkbildet kan oppfattes av hverandre! Når bussholdeplassen er opptatt ved Marienlyst busstopp, skal bussene stoppe før fotgjengerfeltet i påvente av ledig plass. Det har bussjåførene til Unibuss blitt flinke til. Ny utfordring: Flere fotgjengere oppfatter ikke at det venstre kjørefeltet kan […]

Continue reading


Gatematfest

Bydel St. Hanshaugen arrangerer gatemat fest på Sophus Bugges plass (Bayer´n), parken foran Fagerborg skole, fredag 03.juni i forbindelse med folkehelsedagene. Arrangementet vil være fra 16.00 til ca. 21.00. Det kommer til å komme minst 10 forskjellige foodtrucks og det vil være mat fra hele verden. Bydelen rigger opp med bord og benker og satser […]

Continue reading