Marienlyst skole kapasitetsutvidelse

Åpen dag på Leker’n

Posted in lekern, marienlystskole, Siste nytt | Kommentarer er skrudd av for Åpen dag på Leker’n

Innkalling til generalforsamling og årsmelding

Tusen takk for et flott år! Les årsmeldingen, og få oversikt over alt vi kan feire! Bli med i fortsettelsen, og bidra til å løse nye utfordringer i 2016! Alle har ikke tid til å engasjere seg aktivt, men hvert medlemskap bidrar økonomisk og utgjør en viktig stemme for Vellets arbeid. All arbeidsinnsats for Marienlyst […]

Posted in lekern, marienlystskole, Siste nytt | Kommentarer er skrudd av for Innkalling til generalforsamling og årsmelding

Bli med, så vi får bukt med forsøplingen!

Hjelp oss med å hindre at småbarn, fugler og dyr får i seg snus, sigarettsneiper, skjærer seg på glasskår og annet griseri når de beveger seg i vårt nærområde! Det burde være unødvendig å minne om, men søppel kan faktisk medføre alvorlig sykdom/skade og i verste fall død for de minste krabatene. Det har vært […]

Posted in lekern, marienlystskole, Siste nytt | Kommentarer er skrudd av for Bli med, så vi får bukt med forsøplingen!

Del veien!

OBS!! Nye typer nestenulykker i Kirkeveien! Fotgjengere og bilister trenger en påminner om hvordan trafikkbildet kan oppfattes av hverandre! Når bussholdeplassen er opptatt ved Marienlyst busstopp, skal bussene stoppe før fotgjengerfeltet i påvente av ledig plass. Det har bussjåførene til Unibuss blitt flinke til. Ny utfordring: Flere fotgjengere oppfatter ikke at det venstre kjørefeltet kan […]

Posted in marienlystskole, Siste nytt | Kommentarer er skrudd av for Del veien!

Skolebehovsplan

Brev fra byrådsavdelingen Avklaring skolebehovsplan og midlertidig løsning Lekern Utvidelse av kapasiteten ved Marienlyst skole – svar fra Utdanningsetaten

Posted in marienlystskole | Kommentarer er skrudd av for Skolebehovsplan

Sykehuset Gaustad Sør – Konsekvens for Marienlyst Skole?

Høringsfrist 1. november! Om planene om et gigantsykehus realiseres på Gaustad, vil det bli mye tettere bebyggelse i området og Blindern stasjon vil åpnes for biltrafikk. Det vil medføre følgende for oss på Marienlyst: økt trafikkbelastning for Marienlyst som helhet, og da særlig skoleveien til elever ved Marienlyst skole og Fagerborg skole. Området er allerede […]

Posted in marienlystskole | Kommentarer er skrudd av for Sykehuset Gaustad Sør – Konsekvens for Marienlyst Skole?