Redd Leker’n!!!

Marienlyst Vel mener: La Leker´n få leve, både som ettermiddagstilbud for 5.-7. klasse, juniorklubb, ungdomsklubb og naturlig møtested for beboere på Marienlyst i alle aldre! Riv eksisterende bygg og bygg nytt på samme sted! Finn et bra nok midlertidig tilbud til de unge i påvente av nytt bygg! Sikre adekvat drift av Leker´n! Øremerk midler […]

Continue reading


Sykehuset Gaustad Sør – Konsekvens for Marienlyst Skole?

Høringsfrist 1. november! Om planene om et gigantsykehus realiseres på Gaustad, vil det bli mye tettere bebyggelse i området og Blindern stasjon vil åpnes for biltrafikk. Det vil medføre følgende for oss på Marienlyst: økt trafikkbelastning for Marienlyst som helhet, og da særlig skoleveien til elever ved Marienlyst skole og Fagerborg skole. Området er allerede […]

Continue reading


Marienlyst Vel lanserer fotokonkurranse

Marienlyst Vel lanserer fotokonkurransen "Mitt Marienlyst 2014" Send inn bilder av ditt Marienlyst! Hva er viktig for deg? Motiv kan til eksempel være aktiviteter, mennesker, steder, hus, planter, stemninger, morgen/kveld, butikker med mer. Bildet bør ha god kvalitet/oppløsning, da vinnerbildet skal forstørres og stilles ut. Det blir kåret en vinner, men de beste bildene vil […]

Continue reading