Fanget opp av
Month: mars 2015

Informasjonsmøte om Fornebubanen og Majorstulokket

Informasjonsmøte om Fornebubanen og Majorstulokket

Marienlyst Vel var på informasjonsmøte om Fornebubanen og Majorstulokket i går. Majorstuen blir sannsynligvis Norges største trafikk-knutepunkt. Det planlegges 1500-2000 nye boliger over lokket. Frognerelva skal gjenåpnes over lokket, og det skal bli mulig å gå rett ned til Frognerparken fra Tørteberg gjennom et nytt grønt belte. Deler av Tørteberg vurderes brukt til anleggsområde i løpet av byggeprosessen. For mer informasjon om Fornebubanen og planer om lokk over Majorstulokket, se https://ruter.no/om-ruter/fag-og-publikasjoner/fornebubanen/

Majorstuen – Endring av planavgrensning for pågående planarbeid

Majorstuen – Endring av planavgrensning for pågående planarbeid

Ny plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten: Oppstart av plan – Majorstuen – Endring av planavgrensning for pågående planarbeid Høring fra 09.mars 2015 til 20.april 2015 Hensikten med å varsle endring av plangrensen, er å informere om nye delområder som inkluderes i arbeidet med å regulere Majorstuen sporområde. Les mer her

Oppstart av plan – Fornebubanen

Oppstart av plan – Fornebubanen

Ny plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten: Oppstart av plan – Fornebubanen – Varsel om endring av planavgrensning for pågående planarbeid Høring fra 09.mars 2015 til 10.april 2015 Hensikten med å varsle endring av plangrensen, er å informere om nye delområder som inkluderes i arbeidet med å regulere Fornebubanen. Les mer her