Informasjonsmøte om Fornebubanen og Majorstulokket

Marienlyst Vel var på informasjonsmøte om Fornebubanen og Majorstulokket i går. Majorstuen blir sannsynligvis Norges største trafikk-knutepunkt. Det planlegges 1500-2000 nye boliger over lokket. Frognerelva skal gjenåpnes over lokket, og det skal bli mulig å gå rett ned til Frognerparken fra Tørteberg gjennom et nytt grønt belte. Deler av Tørteberg vurderes brukt til anleggsområde i […]

Continue reading


Oppstart av plan – Fornebubanen

Ny plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten: Oppstart av plan – Fornebubanen – Varsel om endring av planavgrensning for pågående planarbeid Høring fra 09.mars 2015 til 10.april 2015 Hensikten med å varsle endring av plangrensen, er å informere om nye delområder som inkluderes i arbeidet med å regulere Fornebubanen. Les mer her

Continue reading