Medlemskontingent

Har du husket å merke betaling for medlemskontingenten med navn? Flere innbetalinger til Marienlyst Vel mangler opplysninger om avsender. Ta kontakt om du er en av dem! info@marienlystvel.no Kontingentsatser: 1. Ordinært medlem voksne: kroner 150,- 2. Ordinært medlem barn: kroner 50,- 3. Familiemedlemskap: kroner 250,- 4. Medlemsskap for sameier/borettslag: kroner 250,- 5. Medlemsskap for skoler/barnehager: […]

Continue reading