Fanget opp av
Month: mai 2016

Saker til generalforsamling

Saker til generalforsamling

Disse dokumentene er aktuelle for ekstraordinær generalforsamling: Innkalling generalforsamling 2016 Årsmelding for Marienlyst Vel 2015 Strategi 2016-2019 Kontingent 2016 Marienlyst Vel Forslag til navneendring 2016 Marienlyst Vel Resultatregnskap 2015 og budsjett 2016 Marienlyst Vel Kommentarer budsjett 2016 Kommentarer regnskap 2015 Forslag til endring vedtekter Marienlyst Vel

30 km fartsgrense i Ullevålsveien?

30 km fartsgrense i Ullevålsveien?

Beboere i området ønsker 30 km fartsgrense i Ullevålsveien (i dag 50 km/t) fra Kirkeveien til Colletsgate, og har i den anledning opprettet innbyggerinitiativ. Les argumentasjonen og signer om ønskelig her: https://minsak.no/sak/994?msg=sign

Gatematfest fredag 3. juni

Gatematfest fredag 3. juni

Mer fest og morro for alle beboere på Marienlyst og Fagerborg i forbindelse med folkehelsedagene! Sjekk programmet her, og pass på at alle får det med seg, fra barnsben til seniorer!! Bydel St. Hanshaugen har regien! 🙂 Vel møtt!     Hilsen Catharina Vogt, styreleder i Marienlyst Vel   Folkehelsedagene 2016 Gatematfest

Informasjonsmøte om Blindernveien 6

Informasjonsmøte om Blindernveien 6

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) inviterer naboer og andre berørte parter til et åpent møte om SiOs endelige forslag til ny reguleringsplan for Blindernveien 6. Planforslaget innebærer studenthybler i to tårn på 11 og 13 etasjer, takterrasse og uteservering. Tid: Onsdag 15.6 kl 19.00 – 20.30 Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo, Sem Sælands vei 7 Møteagenda: 19:00 – SiO ønsker velkommen 19:10 – Dyrvik Arkitekter presenterer planforslag 19:25 – Plan- og bygningsetaten presenterer sitt alternativ 19:40 –…

Les mer Les mer

Nye trær

Nye trær

I anledning 100 års jubileum for Oslo Parkvesen har det vært en kampanje hvor Oslos innbyggere har kunnet ønske seg trær, totalt 100 stykker. Trærne er nå fordelt jevnt utover etter ønsker som har kommet inn til Bymiljøetatens (BYM) meldingssystem. BYM planter og følger opp med vanning i to år, noen steder tre år. Plantingene vil nok starte til neste uke. I bydelene Frogner og St. Hanshaugen vil det bli plantet en del i gater, men også i følgende bydelsanlegg:…

Les mer Les mer

Innkalling til generalforsamling og årsmelding

Innkalling til generalforsamling og årsmelding

Tusen takk for et flott år! Les årsmeldingen, og få oversikt over alt vi kan feire! Bli med i fortsettelsen, og bidra til å løse nye utfordringer i 2016! Alle har ikke tid til å engasjere seg aktivt, men hvert medlemskap bidrar økonomisk og utgjør en viktig stemme for Vellets arbeid. All arbeidsinnsats for Marienlyst Vel er frivillig, så foreningen får mye aktivitet ut av hver krone! Har du lyst til å bli med i styret i Marienlyst Vel? Ta…

Les mer Les mer

Bli med, så vi får bukt med forsøplingen!

Bli med, så vi får bukt med forsøplingen!

Hjelp oss med å hindre at småbarn, fugler og dyr får i seg snus, sigarettsneiper, skjærer seg på glasskår og annet griseri når de beveger seg i vårt nærområde! Det burde være unødvendig å minne om, men søppel kan faktisk medføre alvorlig sykdom/skade og i verste fall død for de minste krabatene. Det har vært en en betydelig økning i mengde søppel i parkene, gangstiene og langs veiene her de siste årene, så dette er en ukultur vi må få…

Les mer Les mer

Del veien!

Del veien!

OBS!! Nye typer nestenulykker i Kirkeveien! Fotgjengere og bilister trenger en påminner om hvordan trafikkbildet kan oppfattes av hverandre! Når bussholdeplassen er opptatt ved Marienlyst busstopp, skal bussene stoppe før fotgjengerfeltet i påvente av ledig plass. Det har bussjåførene til Unibuss blitt flinke til. Ny utfordring: Flere fotgjengere oppfatter ikke at det venstre kjørefeltet kan være opptatt når bussene står stille og venter på tur. Biler kommer ofte høy hastighet inn mot fotgjengerfeltet. Flere fotgjengere og biler har såvidt unngått…

Les mer Les mer