Del veien!

OBS!! Nye typer nestenulykker i Kirkeveien! Fotgjengere og bilister trenger en påminner om hvordan trafikkbildet kan oppfattes av hverandre! Når bussholdeplassen er opptatt ved Marienlyst busstopp, skal bussene stoppe før fotgjengerfeltet i påvente av ledig plass. Det har bussjåførene til Unibuss blitt flinke til. Ny utfordring: Flere fotgjengere oppfatter ikke at det venstre kjørefeltet kan […]

Continue reading


Gatematfest

Bydel St. Hanshaugen arrangerer gatemat fest på Sophus Bugges plass (Bayer´n), parken foran Fagerborg skole, fredag 03.juni i forbindelse med folkehelsedagene. Arrangementet vil være fra 16.00 til ca. 21.00. Det kommer til å komme minst 10 forskjellige foodtrucks og det vil være mat fra hele verden. Bydelen rigger opp med bord og benker og satser […]

Continue reading


Medlemskontingent

Har du husket å merke betaling for medlemskontingenten med navn? Flere innbetalinger til Marienlyst Vel mangler opplysninger om avsender. Ta kontakt om du er en av dem! info@marienlystvel.no Kontingentsatser: 1. Ordinært medlem voksne: kroner 150,- 2. Ordinært medlem barn: kroner 50,- 3. Familiemedlemskap: kroner 250,- 4. Medlemsskap for sameier/borettslag: kroner 250,- 5. Medlemsskap for skoler/barnehager: […]

Continue reading