Befaring på NRK-tomten 8. oktober kl 18:00

Befaring på NRK-tomten 8. oktober kl 18:00

NRK-tomten bygges ut

NRK-tomten ble i våres solgt til investeringsselskapet Ferd. De har lagt
fram planer for utbygging av tomten. Vi ønsker å være med å påvirke
hvordan området blir til felles beste for alle beboere på Marienlyst.

Bli med på en hyggelig kveldstur på NRK!

Marienlyst og Fagerborg Vel inviterer deg til
Befaring på NRK-tomten
Torsdag 8. oktober kl 18:00
Oppmøte ved innkjøringen til NRK Suhmsgate/Gydas vei (Steinrøysa).
Vi er utendørs, og holder avstand til hverandre.
Alle er velkommen, unge og gamle!

For mer informasjon om Marienlyst og Fagerborg Vel og
hvordan du kan bli medlem, se våre nettsider:
http://marienlystvel.no

Mvh
Marienlyst og Fagerborg Vel

Stengt for kommentarer.