Bli med, så vi får bukt med forsøplingen!

Bli med, så vi får bukt med forsøplingen!

Hjelp oss med å hindre at småbarn, fugler og dyr får i seg snus, sigarettsneiper, skjærer seg på glasskår og annet griseri når de beveger seg i vårt nærområde! Det burde være unødvendig å minne om, men søppel kan faktisk medføre alvorlig sykdom/skade og i verste fall død for de minste krabatene. Det har vært en en betydelig økning i mengde søppel i parkene, gangstiene og langs veiene her de siste årene, så dette er en ukultur vi må få slutt på!

Ingen gode forbilder kaster fra seg røyk og snus på bakken, heller ikke fotballtrenere! Når poden vandrer av gårde og slipper fra seg ispapiret med treningsdrakten på, blir det dårlig reklame for laget! Det samme gjelder for virksomheter i området. Ansatte må gjerne bruke parker og felles uteareal, men unnlater de å plukke opp etter seg, går det utover virksomhetens renomé! Bruk av rusmidler skal ikke være til sjenanse for andre beboere, og ingen liker å rydde opp søppel etter andre!

Vi oppfordrer alle beboere og brukere til å bidra! Sammen kan vi få slutt på unødvendig forsøpling, og få fjernet det som er kastet på våre fine fellesområder!

Marienlyst Vel gir i år 2 gripearmer (søppelklyper) til Frigg, Leker´n og alle skoler og barnehager i området! Hele 30 gripearmer totalt! Beboere og sameier/borettslag kan få låne søppelklyper ved å henvende seg til Marienlyst Vel.

Alle bidrag hjelper! Nå kan til eksempel snart barnehagene i området igjen glede seg over Marienlystparken uten å være så bekymret for om barna får tak i annenmanns-søppel! :)Til nå er det fylt opp mer enn 40 søppelsekker med søppel i området, men det er fortsatt mer å ta av!

God Kr. Himmelfart!

Med vennlig hilsen

Catharina Vogt, styreleder i Marienlyst Vel

Stengt for kommentarer.