Bli medlem!

Ordinært medlem/støttemedlem voksne: kroner 150,-
Familiemedlemskap: kroner 250,-
Student/barn/ufør/arbeidsledig/flyktning: kroner 50,-

Kontonr.: 1503.41.40399

Betal korrekt medlemskontingent til kontonummer 1503.41.40399. Merk betalingen med navn og adresse. Send så en mail til info@marienlystvel med navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Ved familiemedlemsskap ber vi om at antall familiemedlemmer og navn på disse sendes i samme mail.

Alle som bor innenfor velforeningens virkeområde kan tegne medlemskap. Øvrige kan bli støttemedlemmer.

Vi ønsker flere aktive medlemmer! Send en mail til info@marienlystvel.no, og fortell oss hva du har lyst til å bidra med!