Informasjonsmøte om Blindernveien 6

Informasjonsmøte om Blindernveien 6

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) inviterer naboer og andre berørte parter til et åpent møte om SiOs endelige forslag til ny reguleringsplan for Blindernveien 6. Planforslaget innebærer studenthybler i to tårn på 11 og 13 etasjer, takterrasse og uteservering.

Tid: Onsdag 15.6 kl 19.00 – 20.30
Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo, Sem Sælands vei 7

Helga Engs husMøteagenda:
19:00 – SiO ønsker velkommen
19:10 – Dyrvik Arkitekter presenterer planforslag
19:25 – Plan- og bygningsetaten presenterer sitt alternativ
19:40 – Plan- og bygningsetaten opplyser om videre saksgang og prosess
19:45  – Oppklarende spørsmål

Det vil være mulig å sende inn spørsmål på forhånd. Disse sendes til
Dyrvik Arkitekter v/Halvor Bergan, Maridalsveien 29, 0175 OSLO.
Epost: hb@dyrvik.no

Møtestedet er Helga Engs hus på Universitetet.

Marienlyst og Fagerborg vel oppfordrer alle interesserte og berørte medlemmer til å gå på informasjonsmøtet, og stille de spørsmål man måtte ha. Plan- og bygningsetaten har varslet at de vil delta, og møtet er derfor en anledning til å vise lokalt engasjementet i saken. For alle dokumentene i saken, se Plan- og bygningsetatens nettside for saksinnsyn.

Om planforslaget og den offentlige høringen 

SiO innleverte i mars et endelig planforslag for Blindernveien 6, som Plan- og bygningsetaten snart vil legge ut til offentlig ettersyn/høring. SiOs planforslag innebærer en 5 etasjer høy base som dekker store deler av tomten, og opp fra denne basen to tårn på 11 og 13 etasjer. Arealet i planene har faktisk økt siden forrige forslag.

SiO har i sitt endelige planforslag inkludert en barnehage på tomten. Dessuten er plasseringen av tårnene justert noe i forhold til tidligere plassering, angivelig av hensyn til beboere i Blindernveien 4. Men fremdeles sprenger SiOs planforslag alle rammer i den eksisterende reguleringsplanen, både utnyttelsesgrad og høyde. Også det endelige planforslaget fra SiO innebærer i all hovedsak små hybler for single studenter, og ingen leiligheter for studenter med barn. Det blir vesentlig færre P-plasser i kjelleren enn vanlig norm.

Dessuten er det i SiOs endelige planforslag lagt opp til takterrasser og uteservering som vil kunne gi støyplager langt innover i vårt område.

Marienlyst og Fagerborg Vel vil skrive et høringssvar til saken, men beboere bør skrive egne innspill til Plan- og bygningsetaten. Vi kommer tilbake med mer informasjon når prosessen åpner for innspill (offentlig høring).

Marienlyst og Fagerborg Vel er opptatt av:

  • at utnyttelsesgraden ikke må bli så stor av hensyn til Marienlyst skole og Tusentrippen- Marienlyst gård- og Kirsebærjordet barnehage, fredete Halvor Blinderens og Blinderen gård.
  • at Barnehagen som er planlagt må bli tatt mer hensyn til av utbygger, hva gjelder kvalitet, utforming og alderstilbud. Tomten er områdets eneste som er regulert til barnehageformål.
  • at Grønn rute må bevares slik traseen er i dag
  • om støyvurderinger er utredet godt nok, hva gjelder anleggelse av takterrasse
  • om prosjektet varetar og benytter grønn vegetasjon av hensyn til biomangfold og utfordringer med overflatevann
  • om det blir tatt tilstrekkelig hensyn til prosjektets nærliggende naboer

Informer gjerne politikere du kjenner, og informer om foreningens synspunkter!

Stengt for kommentarer.