Fanget opp av
Category: blindernveien

Send inn dine innspill om Blindernveien 6

Send inn dine innspill om Blindernveien 6

Fristen for å sende innspill om Blindernveien 6 til Plan- og bygningsetaten er 1. september 2016. Det er viktig at så mange som mulig sender innspill. I forrige runde kom det 130 høringsuttalelser og merknader til planene. Alle innspill fra forrige runde er nå lagt i skuffen. Dersom du vil bli hørt, må du altså sende innspillene på nytt. Planene har fått mye motstand så langt. Flere etater, organisasjoner og enkeltpersoner har sendt kritiske merknader. Men det holder ikke med noen få…

Les mer Les mer

Faktaark om Blindernveien 6

Faktaark om Blindernveien 6

Marienlyst og Fagerborg vel er svært positive til studentboliger i Blindernveien 6, men mener at planene som er lagt fram er for store og dominerende. Marienlyst og Fagerborg vel, Blindern vel og Sameiet Blindernveien 2 og 4 har laget dette faktaarket om SiOs planer i Blindernveien 6. Hva ønsker SiO å gjøre i Blindernveien 6? Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) ønsker å omregulere tomten ved siden av NRK og Marienlyst skole fra kontor/offentlig bygg (undervisning, barnehage) til boligformål med sikte på å bygge over…

Les mer Les mer

Plan- og bygningsetatens forslag til Blindernveien 6

Plan- og bygningsetatens forslag til Blindernveien 6

Plan- og bygningsetaten har behandlet SiOs forslag om studentboliger i Blindernveien 6. Plan og bygg anbefaler ikke SiOs forslag og har laget et alternativ. Plan- og bygningsetatens forslag er noe bedre enn SiOs forslag, men Blindernveien 6 vil fortsatt skape mye støy og påvirke flere tusen innbyggere på Marienlyst og Blindern. Se plan- og bygningsetatens forslag.

Informasjonsmøte om Blindernveien 6

Informasjonsmøte om Blindernveien 6

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) inviterer naboer og andre berørte parter til et åpent møte om SiOs endelige forslag til ny reguleringsplan for Blindernveien 6. Planforslaget innebærer studenthybler i to tårn på 11 og 13 etasjer, takterrasse og uteservering. Tid: Onsdag 15.6 kl 19.00 – 20.30 Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo, Sem Sælands vei 7 Møteagenda: 19:00 – SiO ønsker velkommen 19:10 – Dyrvik Arkitekter presenterer planforslag 19:25 – Plan- og bygningsetaten presenterer sitt alternativ 19:40 –…

Les mer Les mer

SiOs planer for Blindernveien 6

SiOs planer for Blindernveien 6

SiOs planer for Blindernveien 6 er på vei i riktig retning, men fortsatt mangler innpass av barnehage og vi mener høyden og avtrykket må videre ned. Grønn rute må ivaretas godt nok. Volumet til bygget har gått fra 650 boenheter ned til 480 boenheter. Da SiO kjøpte tomten ble det annonsert at det skulle komme 350 boenheter, så Velet venter en ytteliggere reduksjon i antallet. Høyden er kun redusert 3 etasjer.