Redd Leker’n!!!

Marienlyst Vel mener: La Leker´n få leve, både som ettermiddagstilbud for 5.-7. klasse, juniorklubb, ungdomsklubb og naturlig møtested for beboere på Marienlyst i alle aldre! Riv eksisterende bygg og bygg nytt på samme sted! Finn et bra nok midlertidig tilbud til de unge i påvente av nytt bygg! Sikre adekvat drift av Leker´n! Øremerk midler […]

Continue reading