Del veien!

OBS!! Nye typer nestenulykker i Kirkeveien! Fotgjengere og bilister trenger en påminner om hvordan trafikkbildet kan oppfattes av hverandre! Når bussholdeplassen er opptatt ved Marienlyst busstopp, skal bussene stoppe før fotgjengerfeltet i påvente av ledig plass. Det har bussjåførene til Unibuss blitt flinke til. Ny utfordring: Flere fotgjengere oppfatter ikke at det venstre kjørefeltet kan […]

Continue reading


Sykehuset Gaustad Sør – Konsekvens for Marienlyst Skole?

Høringsfrist 1. november! Om planene om et gigantsykehus realiseres på Gaustad, vil det bli mye tettere bebyggelse i området og Blindern stasjon vil åpnes for biltrafikk. Det vil medføre følgende for oss på Marienlyst: økt trafikkbelastning for Marienlyst som helhet, og da særlig skoleveien til elever ved Marienlyst skole og Fagerborg skole. Området er allerede […]

Continue reading