Fanget opp av
Category: marienlystskole

Innkalling til generalforsamling og årsmelding

Innkalling til generalforsamling og årsmelding

Tusen takk for et flott år! Les årsmeldingen, og få oversikt over alt vi kan feire! Bli med i fortsettelsen, og bidra til å løse nye utfordringer i 2016! Alle har ikke tid til å engasjere seg aktivt, men hvert medlemskap bidrar økonomisk og utgjør en viktig stemme for Vellets arbeid. All arbeidsinnsats for Marienlyst Vel er frivillig, så foreningen får mye aktivitet ut av hver krone! Har du lyst til å bli med i styret i Marienlyst Vel? Ta…

Les mer Les mer

Bli med, så vi får bukt med forsøplingen!

Bli med, så vi får bukt med forsøplingen!

Hjelp oss med å hindre at småbarn, fugler og dyr får i seg snus, sigarettsneiper, skjærer seg på glasskår og annet griseri når de beveger seg i vårt nærområde! Det burde være unødvendig å minne om, men søppel kan faktisk medføre alvorlig sykdom/skade og i verste fall død for de minste krabatene. Det har vært en en betydelig økning i mengde søppel i parkene, gangstiene og langs veiene her de siste årene, så dette er en ukultur vi må få…

Les mer Les mer

Del veien!

Del veien!

OBS!! Nye typer nestenulykker i Kirkeveien! Fotgjengere og bilister trenger en påminner om hvordan trafikkbildet kan oppfattes av hverandre! Når bussholdeplassen er opptatt ved Marienlyst busstopp, skal bussene stoppe før fotgjengerfeltet i påvente av ledig plass. Det har bussjåførene til Unibuss blitt flinke til. Ny utfordring: Flere fotgjengere oppfatter ikke at det venstre kjørefeltet kan være opptatt når bussene står stille og venter på tur. Biler kommer ofte høy hastighet inn mot fotgjengerfeltet. Flere fotgjengere og biler har såvidt unngått…

Les mer Les mer

Skolebehovsplan

Skolebehovsplan

Brev fra byrådsavdelingen Avklaring skolebehovsplan og midlertidig løsning Lekern Utvidelse av kapasiteten ved Marienlyst skole – svar fra Utdanningsetaten

Sykehuset Gaustad Sør – Konsekvens for Marienlyst Skole?

Sykehuset Gaustad Sør – Konsekvens for Marienlyst Skole?

Høringsfrist 1. november! Om planene om et gigantsykehus realiseres på Gaustad, vil det bli mye tettere bebyggelse i området og Blindern stasjon vil åpnes for biltrafikk. Det vil medføre følgende for oss på Marienlyst: økt trafikkbelastning for Marienlyst som helhet, og da særlig skoleveien til elever ved Marienlyst skole og Fagerborg skole. Området er allerede tungt belastet trafikkmessig, og Blindernveien og sideveier er ikke dimensjoner for den trafikken som vil bli ved realisering av sentralisering av sykehusenheter på Gaustad. Det…

Les mer Les mer