Medlemskontingent

Har du husket å merke betaling for medlemskontingenten med navn? Flere innbetalinger til Marienlyst Vel mangler opplysninger om avsender. Ta kontakt om du er en av dem! info@marienlystvel.no Kontingentsatser: 1. Ordinært medlem voksne: kroner 150,- 2. Ordinært medlem barn: kroner 50,- 3. Familiemedlemskap: kroner 250,- 4. Medlemsskap for sameier/borettslag: kroner 250,- 5. Medlemsskap for skoler/barnehager: […]

Continue reading


Leker’n er reddet!

Bydelsutvalget fastslo i dag at Leker’n skal ligge i Marienlystparken! 1) På kort sikt: OBY investerer 1,5 millioner kroner på nåværende bygg. Utbedringene vil holde i mange år. Dette medfører en årlig husleieøkning på 176.000 for bydelen. 2) Lang sikt: Politikerne kommer på befaring før sommeren for å se på de langsiktige planene for området […]

Continue reading


Informasjonsmøte om Fornebubanen og Majorstulokket

Marienlyst Vel var på informasjonsmøte om Fornebubanen og Majorstulokket i går. Majorstuen blir sannsynligvis Norges største trafikk-knutepunkt. Det planlegges 1500-2000 nye boliger over lokket. Frognerelva skal gjenåpnes over lokket, og det skal bli mulig å gå rett ned til Frognerparken fra Tørteberg gjennom et nytt grønt belte. Deler av Tørteberg vurderes brukt til anleggsområde i […]

Continue reading


Oppstart av plan – Fornebubanen

Ny plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten: Oppstart av plan – Fornebubanen – Varsel om endring av planavgrensning for pågående planarbeid Høring fra 09.mars 2015 til 10.april 2015 Hensikten med å varsle endring av plangrensen, er å informere om nye delområder som inkluderes i arbeidet med å regulere Fornebubanen. Les mer her

Continue reading