Del veien!

Del veien!

OBS!! Nye typer nestenulykker i Kirkeveien! Fotgjengere og bilister trenger en påminner om hvordan trafikkbildet kan oppfattes av hverandre!

Når bussholdeplassen er opptatt ved Marienlyst busstopp, skal bussene stoppe før fotgjengerfeltet i påvente av ledig plass. Det har bussjåførene til Unibuss blitt flinke til.

Ny utfordring: Flere fotgjengere oppfatter ikke at det venstre kjørefeltet kan være opptatt når bussene står stille og venter på tur. Biler kommer ofte høy hastighet inn mot fotgjengerfeltet. Flere fotgjengere og biler har såvidt unngått sammentreff. Bilister må tilpasse farten. Ved uoversiktlige kryss, kjør rolig. Dette er skoleveien til mange hundre barn! Fotgjengere, ja, det er lov å gå på rødt, men det betyr ikke at det er lurt, hverken for deg eller det totale trafikkbildet. Tenk på alle barn og unge som følger voksnes praksis, men som ikke har utviklet den samme trafikkforståelsen!

I skolens sommerferie blir det bygget opphøyd fotgjenger felt i Kirkeveien ved Marienlyst busstopp. Bussholdeplassene blir forlenget i begge retninger og det blir kollektivfelt helt fra Blindernveien og ned til Majorstuen i nord- og sydgående retning av Kirkeveien!

Ta hensyn til hverandre i trafikken i påvente av bedre løsninger!

Del veien, be safe!

Les mer om kampanjen her: http://www.vegvesen.no/delveien

Stengt for kommentarer.