Hva skjer med nabo-laget når NRK flytter?

Hva skjer med nabo-laget når NRK flytter?

På vegne av nabolaget er Marienlyst og Fagerborg Vel, Blindern Vel og FAU Marienlyst engasjerte i utviklingen av Marienlyst. Sammen har vi fremmet krav om at ny regulering av NRK-tomten må sikre en stor flerbrukshall, lavere byggehøyder mot nabobebyggelsen og bevaring av eksisterende barnehager. Dette lyttet et flertall i bystyret til, som i 2021 ba Ferd justere de opprinnelige planene.

Nå starter Ferd reguleringsprosessen på nytt, og inviterer nabolaget til å si sin mening om hvordan fremtidens Marienlyst skal se ut.

Møt opp ved Lille studio (ved siden av Store studio) 12. september mellom kl 15 og 19 og hør mer om Ferd sine planer.

Er du ikke allerede medlem i din lokale velforening? Marienlyst og Fagerborg vel og Blindern vel representerer nabolaget som blir mest berørt av Ferds planer, og som den planlagte bebyggelsen vil bli en del av. Vi tror at ved å stå samlet som nabolag kan vi være med å påvirke Ferds planer, til beste for alle i vårt område.

Stengt for kommentarer.