Informasjonsmøte om Fornebubanen og Majorstulokket

Informasjonsmøte om Fornebubanen og Majorstulokket

Marienlyst Vel var på informasjonsmøte om Fornebubanen og Majorstulokket i går. Majorstuen blir sannsynligvis Norges største trafikk-knutepunkt. Det planlegges 1500-2000 nye boliger over lokket. Frognerelva skal gjenåpnes over lokket, og det skal bli mulig å gå rett ned til Frognerparken fra Tørteberg gjennom et nytt grønt belte. Deler av Tørteberg vurderes brukt til anleggsområde i løpet av byggeprosessen. For mer informasjon om Fornebubanen og planer om lokk over Majorstulokket, se https://ruter.no/om-ruter/fag-og-publikasjoner/fornebubanen/

Stengt for kommentarer.