Leker’n vurderes lagt ned av bydelsdirektøren.

Leker’n vurderes lagt ned av bydelsdirektøren.

Leker’n gir et omfattende tilbud til barn og unge i bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Nordre Aker. Brukerne kan benytte en rekke tilbud på stedet, og deltakere på ettermiddagstilbudet får et varmt måltid hver dag. Juniorklubb og Ungdomsklubb arrangeres minst én gang i uken. Blant aktivitetene barna kan være med på er Basketball, skating, tennis, fotball, four square, volleyball, aking, bruk av tråbiler og lekeapparater og treningsapparter. Inne finns discorom, sminkerom, datarom, bordtennis, diverse spillkonsoller med et utall spill, biljardbord, puterom og kjøkken med stue. I tillegg til alt dette arrangeres ulike temakvelder! Ikke rart stedet har mange hundre brukere!

På Leker´n har de unge har et sted å være sammen, der alle får være med. De får voksenkontakt og hjelp til lekser. Leker´n gir valgfrihet for familier og for barna. Særlig viktig er denne valgfriheten for barn og unge som er i en alder der de skal få mer innflytelse over eget liv. Leker´n gir trygghet, det er sosialt og er den viktigste møteplassen for barn på Marienlyst!

Videreføring av Leker´n krever investering. Bygningene til Leker´n bærer preg tydelig av slitasje, mugg, og råte. Hadde bygget vært brukt til barnehageformål, hadde det blitt stengt på dagen!

Det er også ille i Marienlystparken og Leker´ns uteområde!

På budsjettkonferanse i bydelsutvalget bydel St. Hanshaugen tirsdag 28.10.14, ble Leker’n foreslått nedlagt. Bydel St. Hanshaugen må spare 15 millioner kroner. Det blir betydelige enddringer for postene som må salideres. Hvilke poster det blir er fortsatt usikkert, men Leker’n og Hammersborg er eneste konkrete, eksplisitte forslag til salidering i fremleggingen på møtet.

Bydelsdirektør Ellen Oldereids forslag begrunnes med:
-Det er ikke penger til drift av Leker’n.
-Det er ikke penger til nytt bygg. Forøvrig eies bygningene av Omsorgsbygg.

I fremlegging om Oppvekst- og nærmiljøavdelingen stod følgende under punkt om Kultur-og fritidsenheten stod følgende:
«-Aktiviteten ved Leker´n er avhenig av oppgradering av Leker´n eller overføres til Fagerborg ungdomsskole
-Tilpasse driften til å treffe bydelens befolkning
– Samarbeid med Fagerborg ungdomsskole vil gi bydelen mulighet til å spisse tjenestene
-Etterskoletilbudene i Hammersborg og Leker´n opphører men tilbudene til våre barn med spesielle behov vil opprettholdes…»

Det ble presisert muntlig at bydelen kun hadde hatt et møte med ny rektor ved Fagerborg skole, og at man hadde intensjonssamtaler om å bruke Fagerborg sine lokaler som et midlertidig eller permanent klubblokale. Det råder derfor stor usikkerhet om gjenomføringsevnen til ideen, og mange detaljer gjenstår.

-Marienlyst Vel mener at Leker´n ikke vil bli det samme i Fagerborgs lokaler. Her mangler volleyballbane, tennisbane osv. (Se punkt om dagens tilbud på Leker´n) Tilbudet vil derfor ikke inkludere mye urbant friluftsliv. Uten ettermiddagstilbudet vil ikke «nye» Leker´n bli like dynamisk og tilbudet vi bli fattigere. Forøvrig er Fagerborg ungdomsskole langt fra etablert som ungdomsskole. Nylig ble ny rektor hyret, og selve bygningsmassen er fortsatt under oppussing.
-Barnetrinnselevene må dessuten krysse Kirkeveien og gå til klubb lokalisert i en gigantisk ungdomsskole ved flytting av Leker´n. Både Marienlyst skole og Leker´n ligger i dag i Marienlystparken, og dagens vei til Leker´n fra skolen er derfor meget trygg.
-Det er ikke vedtatt hva Leker´ns område alternativt skal brukes til. Blir det til eksempel barnehage, må området inngjerdes, hvilket vil minske gjennomgang i parken. Marienlyst Vel frykter det kan føre til større narkotikaproblematikk i Marienlystparken. Det er svært lite heldig så nærme Marienlyst skole. Tilsvarende, uten et bygg der utstyr til bruk ved anleggene kan lagres, vil ikke parken bli brukt like aktivt og fremstå like levende.
-Det er meget dyrt å bygge opp en ny ungdomsklubb om Leker´n først blir lagt ned.
-Marienlyst Vel støtter et tett samarbeid mellom Marienlyst skole, Fagerborg skole og nærmiljøet.

Stengt for kommentarer.