Lyst til å bli med i styret til velforeningen?

Lyst til å bli med i styret til velforeningen?

Valgkomiteen i foreningen ønsker å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å påta seg verv i velforeningen, som arbeider til beste for vårt nærområde.

Generalforsamlingen i foreningen skal avholdes 15.02.2017, og i følge vedtektene skal styret bestå av 4-6 i tillegg til styreleder.

Formålet til foreningen er å bidra til trivsel blant brukere og beboere, og skape et trygt nærmiljø for alle livets faser. Følgende aktiviteter er viktig for foreningen:

– Skape lokale møteplasser og et inkluderende nærmiljø
– Bevare grønne og blå lunger
– Delta i høringsprosesser av lokal interesse
– Jobbe for sikkerhetstiltak lokalt

Foreningen har alltid stått opp for grupper som ikke har mulighet til å stå opp for egne behov og rettigheter. Dette er en viktig kjerneverdi, og særlig arbeidet for inkludering og barns beste.
Seniorsaker trenger et løft. Blå og grønne lunger er fortsatt under press.

En god balanse i sammensetningen av styret er viktig. Både ungdom og voksne er velkommen til å melde seg til en av valgkomiteens medlemmer oppgitt nedenfor.

– Arne Kristian Groven, tlf 48 04 51 18, epost: arne.kristian@hvalgroven.net
– Arve Finkenhavn, tlf 97 14 40 49, epost: fintec@online.no

MARIENLYST i november 2017

Stengt for kommentarer.