Medlemskontingent

Medlemskontingent

Har du husket å merke betaling for medlemskontingenten med navn? Flere innbetalinger til Marienlyst Vel mangler opplysninger om avsender. Ta kontakt om du er en av dem!
info@marienlystvel.no

Kontingentsatser:
1. Ordinært medlem voksne: kroner 150,-
2. Ordinært medlem barn: kroner 50,-
3. Familiemedlemskap: kroner 250,-
4. Medlemsskap for sameier/borettslag: kroner 250,-
5. Medlemsskap for skoler/barnehager: kroner 150,-
6. Støttemedlem(uten stemmerett): kroner 100,-
Husk å sende medlemsinformasjon til: info@marienlystvel.no
Vi trenger din e-postadresse, gateadresse og telefonnr.

Husk å merke betalingen med navn!
Kontonummer:1503 41 40399
Betalingsfrist: åpen

Stengt for kommentarer.