NRK: Flertall i bystyret endrer premissene for utvikling av NRK-tomten

NRK: Flertall i bystyret endrer premissene for utvikling av NRK-tomten

https://www.aftenposten.no/oslo/i/Qmrvj4/bredt-samarbeid-i-oslo-politikken-slik-vil-flertallet-utvikle-nrk-tom

Christian Sørgjerd, Aftenposten, 29. des. 2020 14:44:

Bredt samarbeid i Oslo-politikken: Slik vil flertallet utvikle NRK-tomten Et historisk samarbeid i bystyret sikrer de folkevalgte en større hånd på rattet når NRK flytter og det store området skal utvikles.

Det er ikke hverdagskost at de borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF stiller forslag i bystyret sammen med FNB og Rødt. Det har faktisk ikke skjedd før. De seks partiene har flertall. På initiativ fra Camilla Wilhelmsen (Frp) er de blitt enige. De vil legge premisser for utvikling av det store NRK-området på Marienlyst i Oslo.
– Det er nå rammene blir lagt. Da er det viktig at det er nå bystyret kommer inn og gir føringer, sier hun. Dette er kjernen i forslaget: 

•  Redusere høydene og tilpasse dem bedre til nabobebyggelsen, ikke samle dem i én ende av tomten.

•  Færre boliger, mer areal satt av til institusjoner og næring i hovedalternativet. 

•  En stor flerbrukshall til idrett, ikke bare en liten hall. 

•  Barnehager og grøntområder i ytterkant av området må bevares. 


Slik begrunner de forslaget– Vi har en unik mulighet til å knytte området til Universitetet i Oslo, ved siden av. Men da kan det ikke bare bli boliger, sier Wilhelmsen. Alle seks partier viser også til hensynet til naboer.– Det er en av de siste store tomtene i denne delen av byen. En av landets største grunnskoler ligger her, uten gode nok arealer til gym. Øverst på ønskelisten til lokalbefolkningen står hallflater, men da må vi gripe muligheten vi har til det, sier Haakon Riekeles (Venstre). 
– Det er mer ryddig overfor NRK og kjøperen at de får den beskjeden av bystyret allerede nå, sier han også.Rødt var det siste partiet som sa ja og dermed sikret flertall.– Det blir uansett et lønnsomt område å utvikle, selv om man nedskalerer noe, sier Mikkel Øgrim (Rødt). 
Enigheten betyr at byrådet og byrådspartiene Ap, SV og MDG blir satt på sidelinjen. De har bare 27 av 59 plasser i bystyret. 
Slik er prosessen videreNår et område skal utvikles, skjer det i flere etapper. Først lages det et forslag til såkalt planprogram, som sendes ut på høring av Plan- og bygningsetaten.Et planprogram er en beskrivelse av alt som må vurderes i arbeidet med en reguleringsplan. Så følger man programmet frem til man står med et ferdig forslag til plan. Det kan ta flere år. 
Byrådet godkjente planprogrammet for NRK-tomten i fjor sommer. Når bystyreflertallet gjør endringer halvannet år senere, skyldes det blant annet innspill som er kommet fra nabolaget, forklarer de.


Stengt for kommentarer.