Nye trær

Nye trær

I anledning 100 års jubileum for Oslo Parkvesen har det vært en kampanje hvor Oslos innbyggere har kunnet ønske seg trær, totalt 100 stykker.

Trærne er nå fordelt jevnt utover etter ønsker som har kommet inn til Bymiljøetatens (BYM) meldingssystem. BYM planter og følger opp med vanning i to år, noen steder tre år. Plantingene vil nok starte til neste uke.

I bydelene Frogner og St. Hanshaugen vil det bli plantet en del i gater, men også i følgende bydelsanlegg:

Leker’n, samme sted som det ble felt popler
Marienlystparken, der noen graner ble felt. Krysset Kirkeveien og Suhmsgate
Gluckstad, samme sted som det tidligere har stått trær, i plantefelt.
Idioten, ved siden av garasjen i General Birchs gate

BYM vil plante trærne på en god måte slik at det ikke skaper utfordringer for drift av gressarealer eller gangveier.

Stengt for kommentarer.