Oppstart av plan – Fornebubanen

Oppstart av plan – Fornebubanen

Ny plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten:

Oppstart av plan – Fornebubanen – Varsel om endring av planavgrensning for pågående planarbeid

Høring fra 09.mars 2015 til 10.april 2015

Hensikten med å varsle endring av plangrensen, er å informere om nye delområder som inkluderes i arbeidet med å regulere Fornebubanen.

Les mer her

Stengt for kommentarer.