Saker til generalforsamling 28.02.17

Resultatregnskap 2016 og budsjett 2017 Marienlyst og Fagerborg Vel

Kommentarer regnskap 2016

Kommentarer budsjett 2017

Vedtekter vedtatt for Marienlyst og Fagerborg Vel 310516

Forslag endringer vedtekter for MFV 280217

Forslag endringer Instruks for styret i Marienlyst og Fagerborg Vel

Forslag til endring Instruks for valgkomiteen