Saker til generalforsamling

Disse dokumentene er aktuelle for ekstraordinær generalforsamling:

Innkalling generalforsamling 2016

Årsmelding for Marienlyst Vel 2015

Strategi 2016-2019

Kontingent 2016 Marienlyst Vel

Forslag til navneendring 2016 Marienlyst Vel

Resultatregnskap 2015 og budsjett 2016 Marienlyst Vel

Kommentarer budsjett 2016

Kommentarer regnskap 2015

Forslag til endring vedtekter Marienlyst Vel