Send inn dine innspill om Blindernveien 6

Send inn dine innspill om Blindernveien 6

Fristen for å sende innspill om Blindernveien 6 til Plan- og bygningsetaten er 1. september 2016. Det er viktig at så mange som mulig sender innspill.

I forrige runde kom det 130 høringsuttalelser og merknader til planene. Alle innspill fra forrige runde er nå lagt i skuffen. Dersom du vil bli hørt, må du altså sende innspillene på nytt.

illustrasjon-b6

Planene har fått mye motstand så langt. Flere etater, organisasjoner og enkeltpersoner har sendt kritiske merknader. Men det holder ikke med noen få innspill. Skriv dine egne du også!

Les Faktaark om Blindernveien 6.

Slik skriver du en høringsuttalelse

Det er svært enkelt å skrive en høringsuttalelse:

  1. Skriv ned dine merknader til planene. Se forslag til punkter du kan bruke nedenfor.
  2. Bruk egne formuleringer. Forklar hva du mener om planene.
  3. Send merknadene dine til  postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Merk e-posten med saksnummer 201406255.

Hva kan du skrive om i høringsuttalelsen

Her er en liten argumentsamling som du kan vurdere om du vil ta utgangspunkt i.

  • Begge alternativene bør forkastes: Både alternativ 1 (SiOs forslag) og alternativ 2 (Plan- og bygningsetatens forslag) er for store og dominerende. Plan- og bygningsetatens forslag er i alt for stor grad basert på SiOs forslag. Begge alternativene må forkastes og det må utarbeides et nytt nedskalert alternativ.
  • Barn må prioriteres. Det var krav om en 6-avdelings barnehage på 1000 kvadratmeter på tomten. Dette er nå halvert til en minibarnehage for småbarn opp til 2 år. Det er stort behov for flere barnehager i nærområdet. Det er blant annet flere midlertidige barnehager som opptar viktige friområder.
  • En støymaskin. Det er planlagt en takterasse i 6. etasje. Støy fra takterrassen vil påvirke hele Marienlystparken med omgivelser. Det er sju barnehager, én skole, flere parker og rundt 5000 beboere i området rundt Marienlystparken. Det er utarbeidet en støyanalyse som viser hvordan studentene vil bli påvirket av trafikk i Blindernveien, mens konsekvensene av støy fra bygget ikke er utredet. Takterassen må minimeres eller fjernes helt.
  • Alt for stort! Bygningens størrelse bør holdes innenfor rammene av gjeldende regulering. Gjeldende regulering ble vedtatt for kun 6 år siden, og gir plass for 7000 m² bygg på tomten. De to alternativene øker rammen dramatisk til henholdsvis ca 12 000 m², og 10 000 m². I begge alternativene dekker bygget hele tomten, slik at det ikke er plass til utearealer på bakkeplan. Størrelsen hindrer positiv byutvikling. Et tårn på 14 etasjer bare få meter fra Marienlyst skole er også svært uheldig, store deler av utearealene til skolen vil ligge rett under et ruvende tårn.
  • Grønn rute er viktig. Den viktige, gjennomgående tur- og sykkelveien, Grønn Rute mellom Grefsen og Skøyen, går gjennom planområdet. Det gjør også eksisterende skolevei. Det ligger flere skoler og bruksområder for barn som naboer til planområdet, og mange barn benytter denne grønne ruten. I begge alternativene er turveien lagt i en kunstig trase utenom tomten. Grønn rute bør få krysse tomten mellom Blindernveien 4 / Marienlyst skole og Blindernveien 6, dette vil også gi noe mer luft og plass til Marienlyst skole.
  • Kulturverdier. Prosjektet må i større grad ta hensyn til kulturverdiene i området. Det er en rekke verneverdige- og gullistede bygg i umiddelbar nærhet. Prosjektet er helt ute av målestokk med omgivelsene og vil totalt dominere opplevelsen av verneverdiene i området. Det arkitektoniske uttrykket er et dramatisk brudd med nærområdet.
  • Naturverdier. Det er 28 trær på tomten i dag, 13 av disse er store og gamle og er de siste restene av den gamle ærverdige Blindernskogen. Disse trærne må i så stor grad som mulig bevares.
Stengt for kommentarer.