SiOs planer for Blindernveien 6

SiOs planer for Blindernveien 6

SiOs planer for Blindernveien 6 er på vei i riktig retning, men fortsatt mangler innpass av barnehage og vi mener høyden og avtrykket må videre ned. Grønn rute må ivaretas godt nok. Volumet til bygget har gått fra 650 boenheter ned til 480 boenheter. Da SiO kjøpte tomten ble det annonsert at det skulle komme 350 boenheter, så Velet venter en ytteliggere reduksjon i antallet. Høyden er kun redusert 3 etasjer.

DSC_1281 DSC_1282

DSC_1283 DSC_1284

Stengt for kommentarer.