Skøytekarneval på Bayer´n torsdag 2. mars kl. 17-19

Velkommen til Skøytekarneval på Bayer´n torsdag 2. mars kl. 17-19!

(Bayer´n = Sophus Bugges plass, den fine uteplassen foran Fagerborg skole)

-Saft og boller til alle barna fra Dana bakeri!
-Gratis utlån av skøyter og hjelmer til de som ikke har anledning til å ta med egne skøyter!
-Kom som du er eller kle deg ut!
-Ta med deg en venn og send invitasjonen videre til noen du tror kan ha glede av dette!! <3

Vi gleder oss til moro på isen!!

Takk til våre samarbeidspartnere Leker´n og Skattekammeret!!

Karneval17