Sykehuset Gaustad Sør – Konsekvens for Marienlyst Skole?

Sykehuset Gaustad Sør – Konsekvens for Marienlyst Skole?

Høringsfrist 1. november!

Om planene om et gigantsykehus realiseres på Gaustad, vil det bli mye tettere bebyggelse i området og Blindern stasjon vil åpnes for biltrafikk. Det vil medføre følgende for oss på Marienlyst:

  • økt trafikkbelastning for Marienlyst som helhet, og da særlig skoleveien til elever ved Marienlyst skole og Fagerborg skole. Området er allerede tungt belastet trafikkmessig, og Blindernveien og sideveier er ikke dimensjoner for den trafikken som vil bli ved realisering av sentralisering av sykehusenheter på Gaustad. Det blir flere effekter som vil medføre økt trafikk: ny trassé over Blindern stasjon, økt trafikk som konsekvens av å være nabo til gigantsykehus, det blir enklere å være bilist i området og økt befolkningstetthet.
  • grønn sti fra Marienlyst til marka blir borte
  • økt befolkningstetthet fører til press på et allerede belastet tjenestetilbud.

Linker med mer informasjon. Send gjerne linker fra andre kilder med for- og imot argumenter. Her er OUS initiativtaker og resten er motargumenter.

Idefase OUS:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/Kommunikasjonsavdelingen/20140619_Rapport_v1_0-MASTER%281%29.pdf

Om høringsfristen:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/prosjekter_/idefase-ous-campus-oslo_/Sider/Høring.aspx

Egen aksjon, Nei til Gaustad Sør:
http://www.ntgs.no

Norsk overlegeforening:
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/motstand-mot-gigantsykehus-i-oslo-1.11977512
http://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/OF-mener/Horingsarkiv/

Artikkel Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/2011/10/17/kultur/debatt/kronikk/byrakrati/sykehus/18644760/

Stengt for kommentarer.