Vilkår for fotokonkurransen "Mitt Marienlyst 2014"

Vilkår for fotokonkurransen "Mitt Marienlyst 2014"

 • Fotokonkurransen “Mitt Marienlyst 2014” er åpen for alle.
 • Du kan sende inn så mange bilder du vil.
 • Bidrag til konkurransen sendes enten til info@marienlystvel.no eller til Velets adresse Marienlyst Vel, P.b. 7031 Majorstuen, 0306 Oslo
 • Alle bidrag må være innsendt innen 1. desember 2014. Bidrag sendt til Velets postadresse må være Velet i hende innen 5. desember 2014.
 • Marienlyst Vel forbeholder seg retten til å offentliggjøre innsendte bilder på Marienlystvel.no, i utstillingen “Mitt Marienlyst” og nytte alle innsendte bilder til skriftlig materiale produsert av og for Marienlyst Vel. Bildene vil bli kreditert med navn. Bildene vil ikke gis eller selges til 3. part.
 • Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens slutt vil disse opplysningene bli slettet. Unntak i de tilfeller der bilder blir benyttet i publisering og de tilfeller det er heftet samtykke til videre dialog til opplysningene fra opphavspersonen.
 • Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.
 • Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet.
 • Dersom et bilde er manipulert, plikter innsenderen å opplyse om det.
 • Konkurransen varer til 1. desember 2014. Vinneren kunngjøres hos Kristines Franske Fristelser 6. januar kl 17:00. Vinneren kunngjøres på marienlystvel.no 7. januar.
 • Vinnerne blir kåret av en jury bestående av:
  • Kunstner; Anne Kari Ødegård
  • Fotograf: Robert Meyer
  • Rektor ved Marienlyst Skole: Knut Erik Brændvang