Virkeområde Marienlyst og Fagerborg Vel

Virkeområde Marienlyst og Fagerborg Vel

Virkeområde for Marienlyst og Fagerborg Vel

§ 4 Foreningens geografiske virkeområde

Velets geografiske virkeområde avgrenses hovedsakelig av Ole Vigsgate – Apalveien – Blindernveien – Pilestredet – Rosenborggate. Kart vedlagt disse vedtektene viser den endelige avgrensningen til Marienlyst og Fagerborg Vel. Bygninger på begge sider av gatene tegnet inn i kartet omfattes av Marienlyst og Fagerborg Vels geografiske virkeområde.